Współpraca

Atrakcyjna praca wysokie zarobki,
lub  do przyuczenia

W przypadku chęci zatrudnienia przez naszą firmę nowych pracowników. Wysoko wykwalifikowanych specjalistów czy tez pomocników, wszelkie informacje na ten temat będą podawane na tej właśnie stronie z uwidocznionym terminem naboru.

Oferujemy równiez współpracę w dziedzinie roznoszenia ulotek reklamujących nasze usługi na wyznaczonym przez nas terenie.